Sản phẩm Hỏi đáp Tin tức Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
Tiếng Việt | English
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019 | GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 | CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 | CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 | THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHCĐ NAM 2019 | THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 | CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 | CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY | CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY | CBTT: BÀ BÙI THỊ HOAN THÔI LÀM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TỪ NHIỆM
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Tin tức - Sự kiện
Hoạt động cộng đồng
Thông tin cổ đông
Các dự án
Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông
Sản Phẩm
Hệ thống phân phối
Định hướng phát triển
Thành tựu mục tiêu
Hoạt động đoàn thể
Sản xuất và tiêu thụ
Hình ảnh công ty
Liên hệ
Tuyển dụng
Hình ảnh
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Chứng khoán
Weblinks
 
 
 
 
Số lượt truy cập
8.713.231
 
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 (05:44:45 AM 11/05/2019)
KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM

data/UserFiles/File/giaitrinhBCTquy%20I_2019daky.pdf 


Các tin khác:
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 (05:43:17 AM 11/05/2019)
CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 (10:17:49 PM 26/04/2019)
CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (04:48:38 PM 23/04/2019)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (10:05:09 PM 02/04/2019)
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHCĐ NAM 2019 (07:39:11 PM 27/03/2019)
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (01:35:00 AM 21/03/2019)
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (10:51:10 PM 03/02/2019)
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY (10:48:04 PM 15/01/2019)
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY (10:45:37 PM 15/01/2019)
CBTT: BÀ BÙI THỊ HOAN THÔI LÀM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (11:21:48 PM 27/10/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TỪ NHIỆM (11:15:16 PM 27/10/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018 (11:11:00 PM 27/10/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018 (11:08:04 PM 27/10/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2018 (07:38:52 AM 27/08/2018)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2018 (07:37:17 AM 27/08/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2018 (06:35:00 AM 26/07/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018 (12:07:12 AM 26/07/2018)
GIẢI TRÌNH VỂ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (08:29:01 PM 18/06/2018)
GIẢI TRÌNH VỂ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2018 (08:26:57 PM 18/06/2018)
CÔNG TY KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2018 (12:44:38 AM 15/06/2018)
 
Tìm kiếm
Thành tựu
Thông tin về công ty

CÔNG TY CP TẤM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOSHEET CONSTRUCTION MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất kinh doanh:
  » Ximăng, Tấm lợp, Ngói màu, Clinker, VLXD & Xây lắp
» Dịch vụ thương mại, Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, VLXD, trang trí nội thất & thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ : Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : ( 061) 3 836130- 3836022 -3836984 – 3836306- 3835295
Fax : 0613 836023

thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun