Sản phẩm Hỏi đáp Tin tức Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông
Tiếng Việt | English
GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2019 | GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 | CÔNG BỐ BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 | CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 | THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHCĐ NAM 2019 | THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 | CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 | CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY | CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY | CBTT: BÀ BÙI THỊ HOAN THÔI LÀM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TỪ NHIỆM
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Quan hệ cổ đông
Thông tin cổ đông
Sản Phẩm
Hệ thống phân phối
Định hướng phát triển
Thành tựu mục tiêu
Hoạt động đoàn thể
Sản xuất và tiêu thụ
Hình ảnh công ty
Liên hệ
Tuyển dụng
Hình ảnh
Thông tin cần biết
Thời tiết
Giá vàng
Tỷ giá
Chứng khoán
Weblinks
 
 
 
 
Số lượt truy cập
8.713.399
 
Thông tin cổ đông
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH 6 THÁNG 2015 (02:00:41 PM 21/07/2015)
Nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2015 Quý cổ đông tải về xem chi tiết tại đây
BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2015 (01:51:16 PM 21/07/2015)
Nội dung Bảng Cân đối kế toán Quý II năm 2015 Quý Cổ đông tải về xem tại đây.
BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2015 (01:45:17 PM 21/07/2015)
Nội dung chi tiết Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2015 Quý cổ đông tải về tại đây.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2015 (01:41:22 PM 21/07/2015)
Nội dung chi tiết Bảng cân đối kế toán Quý I Năm 2015 Quý cổ đông tải về xem chi tiết tại đây
BÁO CÁO KÊT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2015 (01:38:41 PM 21/07/2015)
Nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I Năm 2015 Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ nhất của Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai Nhiệm kỳ IV (04:26:14 PM 15/05/2015)
Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông 2015. (04:23:51 PM 15/05/2015)
Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu ĐHCĐ 2015 lần thứ 2 (03:39:56 PM 15/05/2015)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 Nhiệm kỳ : 2015 - 2020 (02:50:58 PM 15/05/2015)
Nội dung Nghị quyết Đaị hội đồng cổ đông thường niên 2015 Nhiệm kỳ 2015-202
TỜ TRINH VÀ GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HĐQT VÀ BKS NK 2015 -2020 (03:10:34 PM 11/05/2015)
Nội dung tờ trình và giấy đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 LẦN 1 (03:02:09 PM 11/05/2015)
Kết quả kiểm tra tư cách đại biêu ĐHCĐ thường niên 2015 lần 1. Kính mời Quý cổ đông tải về tại đây.
TƠ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 (03:18:19 PM 13/04/2015)
Nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai. Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây.
TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015 (03:14:37 PM 13/04/2015)
Nội dung Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai. Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây.
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG GIÁM ĐỐC 2015 (03:11:12 PM 13/04/2015)
Nội dung Tờ trình Đại hội về phê chuẩn Tổng giám đốc công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai năm 2015. Kính mời Quý Cổ đông vui lòng tải về tại đây.
TỜ TRÌNH VỀ CHỌN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (03:07:33 PM 13/04/2015)
Nội dung Tờ trình về chọn kiểm toán độc lập của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai năm 2015 . Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây.

 
Tìm kiếm
Thành tựu
Thông tin về công ty

CÔNG TY CP TẤM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI
DONG NAI ROOSHEET CONSTRUCTION MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

Sản xuất kinh doanh:
  » Ximăng, Tấm lợp, Ngói màu, Clinker, VLXD & Xây lắp
» Dịch vụ thương mại, Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu, VLXD, trang trí nội thất & thiết bị phụ tùng chuyên ngành xây dựng.

Địa chỉ : Đường số 4 KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : ( 061) 3 836130- 3836022 -3836984 – 3836306- 3835295
Fax : 0613 836023

thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun